Virüs Bilgisayar Ltd. Şti. Destek Girişi     Virüs Bilgisyar-Facebook Sayfası

Kalite Politikamız

       Kalite Politikamız
 
       Şirketimizin Kalite Politikası Sektörün öncü, çevre ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimizin sürekli memnuniyetini sağlamaktır.
 
       Müşteri  memnuniyetini sürekli artırmak. Kaliteli hizmet sunmak, müşterilerimiz ile komple sistem ve süreç ortaklığı oluşturmak, güvenilir, yenilikçi ve sürekli iyileştirme anlayışında olmak ve böylece müşterilerimize en fazla yararı sağlamak hedefimize ulaşmak için gerekli unsurladır.
 
       İlgili alanlarda dayanıklı ve güvenir ürünlerin ve hizmetin sunulması
       Çalışanlarımız için etkili, verimli ve mutlu olarak çalışabilecekleri bir ortam ve görev kapsamı oluşturarak sürekli öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, hedeflerimize ulaşmak ve geleceğimizi güvence altına almak açısından en önemli faktörlerdir.
 
       Verimliliği artırıcı faaliyetlerde bulunmak
 
       Şirketimizin bu temel ilkeleri ışığında Toplam Kalite Yönetimini benimseyerek sürekli yaşatmak ve böylece kalite bilincinin sistematik ve kalıcı olmasını sağlamak Virüs Bilgisayar Elektrik Elektronik İletişim San. Tic. Ltd Şti çalışanları olarak ortak görevimizdir.
 
       Kalite Sistemimizi sürekli geliştirmek ve Toplam Kalite anlayışını sürdürmek.